Home
Årsafslutning Hjælp Prev Page Prev Page
Velkommen til Magnus:Årsafslutning
Arbejdsgang
Virksomhedsoplysninger
Opret regnskabsår
Personoplysninger
Import af saldobalance
Regnskabssystem som støtter SIE-format
Saldobalance
Opret årsregnskab
Posttypeinddeling
Efterposteringer
Oplysninger til årsrapporten
Indstillinger til årsrapport
Pengestrømsopgørelse
Noteoversigt
Knyt til linje i årsregnskabet
Knyt til saldobalance
XBRL
Årsrapport
Øvrige rapporter
Licenser
Licensmenuen
Aktivering af licens
Hjælp til Magnus:Årsafslutning
Magnus Informatiks hjemmeside
Support og hotlineservice
Kontakt Magnus Informatik A/S
Referencer

Arbejdsgang

Til venstre i skærmbilledet ligger arbejdsgang. Denne liste kan bruges som en naturlig rækkefølge for arbejdsgangen i programmet. Dette dokument henviser til programvalgene i arbejdsgangen, men alle valg er også tilgængelige via menuer og genvejstaster.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)