Home
Årsafslutning Hjælp Prev Page Prev Page
Velkommen til Magnus:Årsafslutning
Arbejdsgang
Virksomhedsoplysninger
Opret regnskabsår
Personoplysninger
Import af saldobalance
Regnskabssystem som støtter SIE-format
Saldobalance
Opret årsregnskab
Posttypeinddeling
Efterposteringer
Oplysninger til årsrapporten
Indstillinger til årsrapport
Pengestrømsopgørelse
Noteoversigt
Knyt til linje i årsregnskabet
Knyt til saldobalance
XBRL
Årsrapport
Øvrige rapporter
Licenser
Licensmenuen
Aktivering af licens
Hjælp til Magnus:Årsafslutning
Magnus Informatiks hjemmeside
Support og hotlineservice
Kontakt Magnus Informatik A/S
Referencer

Referencer

Indholdet i årsrapporten er inspireret af PricewaterhouseCoopers’ Regnskabshåndbog. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab, som nogen måtte lide på baggrund af handlinger foretaget på basis af, eller på grund af afståelse af handlinger som følge af, oplysninger i Børshåndbogen/Regnskabshåndbogen. Læserne bør derfor ikke handle på baggrund af de viste oplysninger uden at indhente professionel rådgivning.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)